ADHD Professionel uddannelsen

ADHD Professionel med en gruppe børn med diagnosen ADHD

En uddannelse for dig der arbejder med børn, unge og voksne med diagnosen ADHD

Nyt holder starter januar 2020, underviser Bettina Lindh

ADHD Professionel

Målet med ADHD Professionel uddannelsen er at du i dit arbejde med mennesker med diagnosen ADHD får flere og mere effektive værktøjer og metoder til at hjælpe dem til at forandre deres uhensigtsmæssige mønstre.

Som uddannet ADHD Professionel har du ressourcer, indsigt, viden og redskaber, som gør, at du kan hjælpe dine børn, elever, klienter, borgere og patienter til at klare sig bedre gennem livet og udvikle deres ressourcer. Du kan hjælpe dem til at lære på den måde der er mest hensigtsmæssig for dem, og du kan hjælpe dem til at håndtere deres følelser på en bedre måde.

Bredere end ADHD

Uddannelsens værktøjer og metoder er anvendelige i arbejdet med børn, unge og voksne med både generelle adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder, og diagnoser som ADHD, Asperger, Autisme, Tourette, OCD, og andre kognitive problemer.

Målgruppe

ADHD Professionel uddannelsen er målrettet til dig der er lærer, pædagog, coach, familiebehandler, terapeut, socialrådgiver, konsulent, læge, psykiater, m.fl., der ønsker flere muligheder i arbejdet med mennesker med diagnosen ADHD eller lignende problemstillinger.
Uddannelsen er oplagt til dig der allerede er AKT lærer eller specialiseret indenfor ADHD. I dit tilfælde vil uddannelsen give dig endnu mere overhalingskraft og flere effektive værktøjer og metoder.
Arbejder du med inklusion vil du opleve at værktøjerne og metoderne vil gøre dagligdagen meget lettere for dig, – og at du vil have markant lettere ved at hjælpe både den inkluderede og de inkluderende børn til at få det hele til at fungere bedre.

Den coachende tilgang

Uddannelsen tager udgangspunkt i den coachende tilgang til det menneske, du arbejder med. Derfor bliver du som en del af uddannelsen uddannet NLP Coach og ADHD Coach i en samlet pakke, hvor der er fokus på værktøjer og metoder, der er anvendelige i arbejdet med mennesker med diagnosen ADHD og lignende problemstillinger.

Uddannelsen giver dig en indsigt i ADHD primært ud fra et NLP perspektiv, og du lærer om nogle af de mentale strukturer og rammer, der giver anledning til ADHD symptomer. Du får konkrete værktøjer til at hjælpe folk med deres problemer, og du får træning på uddannelsen i at bruge værktøjerne.

De coachfærdigheder, som du tilegner dig på uddannelsen, kan du bruge i alle livets sammenhænge.

Da uddannelsen er meget praksisorienteret kommer du til selv at gennemgå en lang række øvelser med din medstuderende. Det betyder at du får en masse erfaring med de forskellige metoder og værktøjer undervejs, og at du får førstehåndserfaringer med effekten af coachingen. Det betyder også at de fleste gennemgår en personlig udvikling i løbet af uddannelsen.

Efter velafsluttet uddannelse kan du kalde dig “ADHD Professionel”. Du får et certifikat og en uddannelsesbeskrivelse med dig, der godtgør hvilket forløb du har været igennem. Og så får du en udtalelse, hvor dine evner som coach er beskrevet.

Læs videre om Filosofien bag uddannelsen eller download brochure om ADHD Professionel Uddannelsen.