Filosofien bag uddannelsen

Team af små boblemænd der holder L E A R N skilte

Kurset bygger på en coachende tilgang til mennesker med diagnosen ADHD, koblet med indsigter og værktøjer fra NLP, indlæringspsykologi, appreciative inquiry, systemisk og narrativ teori.

Uddannelsens værktøjer og metoder er anvendelige i arbejdet med alle børn, unge og voksne. De er særdeles effektive, hvor traditionelle pædagogiske principper kan komme til kort, f.eks. i arbejdet med både generelle adfærdsproblemer, indlæringsvanskeligheder, angst, samt diagnoser som ADHD, Asperger, Autisme, Tourette, OCD, etc.

Undervisningsform
Du lærer bedst og mest effektivt ved at gøre tingene, ikke ved kun at høre om dem. Undervisningen veksler derfor mellem teoretiske oplæg i plenum og praktiske øvelser og træning, hvor deltagerne arbejder sammen i mindre grupper. Dermed sikres et praktisk fundament i forståelsen. Det sætter dig istand til at gå ud og praktisere det du har lært, istedet for bare at kunne skrive en opgave om det og gå ud og tale om det.
Det hele foregår under supervision og coaching af underviseren.

Coaching
Den coachende tilgang til andre mennesker er grundstammen i uddannelsen. Med den meget individbaserede tilgang til mennesker kan tilgangen hjælpe dig til at forstå og arbejde med mennesker med diagnosen ADHD, så de kan skabe store forandringer i deres liv.
Som coach mestrer du psykologiske og kommunikative værktøjer og forståelser, der sætter dig i stand til at bidrage til andre menneskers udvikling på deres præmisser. Du evner at hjælpe mennesker med diagnosen ADHD til at udvikle sig og finde nye ressourcer i sig selv. Du er dermed katalysator for deres læring og udvikling.

NLP
NLP er den primære værktøjskasse som du bruger som coach og ADHD Professionel. NLP er en kognitiv psykologisk retning, der tager udgangspunkt i studiet af det velfungerende og effektive, og var i starten af 1970’erne et opgør med den traditionelle psykologis fokus på det syge sind og det dysfunktionelle. De to folk bag NLP mente at det var i studiet af de exceptionelle og effektive, at man kunne lære, hvad der skulle til for at hjælpe andre til også at blive det.
NLP er kort for Neuro Lingvistisk Programmering, og er en kommunikationsform der tager sit afsæt i hvordan vi med sproget (lingvistisk) kan afkode hvad der foregår i hjernens (neuro) mønstre (programmering). Sammen med muligheden for at afkode mønstre kommer muligheden for at ændre disse mønstre på en let og elegant måde.

NLP værktøjerne er blevet brugt og udviklet med mennesker med diagnosen ADHD siden slutningen af halvfjerdserne i USA, og der er bygget meget ovenpå i mellemtiden.

Uddannelsen tager udgangspunkt i at alle deltagere taler og forstår dansk på et højt niveau. Det er ikke et krav at der staves godt.

Læs om Uddannelsens opbygning